Download artikel 

Symbiosis Online - SOJ Microbiology & Infectious Diseases

Sumathi Sankaran Walters, Antonio Quiros, Matthew Rolston, Irina Grishina, Jay Li, Anne Fenton, Todd Z. DeSantis, Anne Thai, Gary L Andersen, Peggy Papathakis, Raquel Nieves, Thomas Prindiville and Satya Dandekar

June 27 2014

In dit onderzoek werd gekeken naar het effect van het SCD™ op de samenstelling en complexiteit van het micriobioom. De studie toont aan dat het SCD de diversiteit van het micriobioom verhoogd. Gezonde mensen hebben een grotere diversiteit aan bacteriën in hun darmen dan mensen met IBD. Het SCD kan dus bijdragen aan een gezondere samenstelling van het micriobioom. 

Doelstelling van de studie:
De menselijke darm herbergt biljoenen microben die in een stabiel evenwicht leven met het immuunsysteem van de gastheer.  Bij inflammatoire darmaandoeningen (IBD) worden veranderingen in de samenstelling en complexiteit van microbiële darmgemeenschappen  waargenomen, wat duidt op verstoring in interacties tussen gastheer en microbe. Meerdere factoren waaronder voeding en ontstekingsaandoeningen veranderen de microbiële complexiteit. Het doel van deze studie was om een ​​methodologie voor fecale monsterverwerking te ontwikkelen en te optimaliseren en om veranderingen in de darmmicrobiota te detecteren bij patiënten met de ziekte van Crohn die een speciaal dieet kregen.


Ontwerp:
Feces (ontlasting) monsters werden verkregen van patiënten met de ziekte van Crohn.  In een pilot onderzoek met een vergelijking van de effecten van een specifiek koolhydraatdieet™ (SCD) versus een laag-residu dieet (LRD) op de samenstelling en complexiteit van de darmmicrobiota en de mate van IBD-symptomen . De samenstelling van de darmmicrobiotica werd beoordeeld met behulp van een high-density DNA microarray PhyloChip.
Resultaten:
DNA-extractie uit feces monsters met behulp van een kolomgebaseerde methode leverde consistente resultaten op. De complexiteit van het darmmicrobioom was lager bij IBD-patiënten in vergelijking met gezonde controles. Een verhoogde hoeveelheid van Bacteroides fragilis (B. fragilis) werd waargenomen in feces monsters van IBD-positieve patiënten. De temporele respons van het darmmicrobioom op de SCD resulteerde in een verhoogde microbiële diversiteit terwijl het LRD-dieet werd geassocieerd met verminderde diversiteit van de microbiële gemeenschappen.
Conclusie:
Veranderingen in de samenstelling en complexiteit van het darmmicrobioom werden geïdentificeerd als reactie op een gespecialiseerd koolhydraatdieet. De SCD werd geassocieerd met herstructurering van de darm microbiële gemeenschappen.