Download artikel

Nutrition - April 2016

Obih C, Wahbeh G, Lee D, Braly K, Giefer M, Shaffer ML, Nielson H, Suskind DL

De gepubliceerde resultaten zijn van een kleine groep, echter zeer hoopgevend en tonen aan dat het Specifieke Koolhydraten dieet™ een zeer positieve bijdrage kan leveren aan patiënten (in dit geval kinderen ) met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. 

Doel: 
Behalve EEN (exclusive enteral nutrition) is er op het gebied van voedingstherapie nog geen specifieke rol binnen de behandelmethodes voor kinderen met  IBD. Op basis van de nieuwe data heeft het IBD-centrum van Seattle Children's Hospital een geïntegreerd dieetprogramma ontwikkeld waarin het specifieke koolhydraatdieet (SCD™) is verwerkt in de behandelmethodes. Dit behandelingsparadigma gebruikt het SCD als primaire therapie en als aanvullende therapie voor de behandeling van IBD. Het doel van deze studie was om de mogelijke effecten van de SCD op klinische uitkomsten en laboratoriumstudies van kinderen met de ziekte van Crohn (CD) en colitis ulcerosa (UC) te evalueren.


Methoden:
In dit retrospectieve onderzoek hebben we de medische dossiers van patiënten met IBD op SCD beoordeeld.

Resultaten:
We analyseerden 26 kinderen die het SCD volgen: 20 met CD en 6 met UC. De duur van de dieettherapie varieerde van 3 tot 48 maanden. Bij patiënten met actieve CD (Pediatric Crohn's Disease Activity Index [PCDAI]> 10) zakte PCDAI van 32,8 ± 13,2 bij de uitgangswaarde tot 20,8 ± 16,6 met 4 ± 2 weken, en tot 8,8 ± 8,5 met 6 maanden.
De gemiddelde pediatrische colitis ulcerosa-activiteitsindex voor patiënten met actieve UC nam af van een basislijn van 28,3 ± 10,3 tot 20,0 ± 17,3 bij 4 ± 2 wk, tot 18,3 ± 31,7 met 6  maanden.

Conclusie
: Deze retrospectieve beoordeling levert bewijs dat de SCD kan worden geïntegreerd in een centrum voor tertiaire zorg en de klinische en laboratoriumparameters voor pediatrische patiënten met niet-structurerende, niet-penetrerende CD en UC kan verbeteren. Verdere prospectieve studies zijn nodig om de veiligheid en werkzaamheid van de SCD bij pediatrische patiënten met IBD volledig te beoordelen.

Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.